Lossy & Piret
Professioneel en direct

Individueel algemeen coaching project

Gebaseerd op de Lüscher kleurentest krijgt de coachee inzicht in het eigen functioneren en disfunctioneren. Er wordt tijd en ruimte gegeven aan het analyseren van de kleuren en hun symboliek in de eigen persoonlijkheid. Via de analyse van concrete gebeurtenissen, case studies of kritische incidenten worden tools aangereikt om de specifieke eigenschappen op een efficiënte manier te hanteren. De coachee leert denken in kleuren en deze aanwenden om situaties te begrijpen en om anderen te observeren en te begrijpen.

Dit project bestaat uit een intake gesprek (gratis) en minstens 8 coaching gesprekken van telkens één uur. Ter afronding volgen minstens 2 praktische opdrachten met autoanalyse.

De coachee leert zijn/haar persoonlijke en unieke kwaliteiten beter kennen en waarderen. En dat niet alleen: hij/zij leert beperkingen en weerstanden omzetten in mogelijkheden.

Alhoewel dit ernstig klinkt en is wordt er veel gelachen. De coachee vindt de energie en de creativiteit in zichzelf om de problemen efficiënt aan te pakken.

Individuele specifiek gerichte coaching

Hier wordt uitgegaan van een concrete vraag van de coachee of de directe omgeving. Deze wordt samen met de coachee geëxploreerd, dikwijls herkaderd om een concreet objectief af te spreken.

Samen met de coachee wordt gezocht naar middelen en opties, zodat de coachee zelf een antwoord en actie kan formuleren.

Een vraag die een coachee mij onlangs stelde: zal ik dat project aanvaarden of niet. Ik heb geen antwoord gegeven. We zijn samen naar de innerlijke drijfveren op zoek gegaan, zoekend, waarderend en confronterend. Uiteindelijk ontdekte de coachee dat hij gewoon ZELF in staat was een oplossing te vinden.

Voor meer info: +32476240548